మట్టి దీపాలు

కవిత

- డా|| ఉదారి నారాయణ -9441413666

రంగు రంగుల కలలు కంటూ

యవ్వనపు తీగపై నడుస్తున్న

నునులేత ఆశయాల అడుగులు వీళ్లు

కనబడేవన్ని పాలని

రాళ్లన్నీ పూలని నమ్మే

కొత్తలోకపు బాటసారులు వీళ్లు

ఒకరు తమ్మున్ని చెల్లెల్ని సాదే తల్లి

సంసారాన్ని సవరించే తండ్రి

అరిగిపోయిన భుజాల పిల్లతల్లులు వీళ్లు

కరిగిపోయిన ఆశల పిల్లతండ్రులు వీళ్లు

సంసార సాగరాన్ని ఈదడంలో

వీర విజేతలు వీళ్లు

 

నిద్రలేని కండ్లతో

ఇంటింటికి పత్రికల

పావురాళ్లని పంచె

దినసరి జీవులు వీళ్లు

ఇంద్రధనస్సులాంటి పదహారేళ్లని

పడుచుదనపు ఉల్లాసాన్ని

వయసుతీరా పంపుకోనివ్వుండ్రి

సామాజిక చరిత్రపుటల్లో

ఉద్యమ వీరుల ఆనవాళ్లను

వెతుక్కోనివ్వుండ్రి

ఎంగిలి కప్పుల్ని కన్నీళ్లతో కడిగే

చిల్లులపై కప్పుల ఇంటిబిడ్డలు వీళ్లు

చేనుతో చెట్టుతో పిట్టతో

గుస గుసలాడుతూ

పదం కలిపి పాడుతున్న

మట్టిపాదాలు వీళ్లు

పట్టణ నగిషీల నవ్వులు

చూడాలనుకుంటున్నారు

అంతస్తు మెరుపుల మర్మమేమిటో

చదవాలనుకుంటున్నారు

 

వీళ్లే మన ఎ టిఎంలు, ప్రాణవాయువులు

వీళ్లే మన జీవిత జీవకణాలు

వీళ్లే మన కాన్వెంటు టైలు

షూసుల లేసులు...

వీళ్లే నుంచే మరో అబ్దుల్‌కలామ్‌

రాకెట్‌ లాంచ్‌ చేస్తాడేమో

వీళ్ల నుంచే మరో అంబేద్కర్‌

చివరిగుడిసెల దుఃఖాన్ని కడిగేస్తాడేమో!

వీళ్లకి ఒక వెన్నెల లాంతరునందించుండ్రి