హైదరాబాద్‌లోని సుందరయ్య విజ్ఞానకేంద్రంలో అనంతోజు మోహనకృష్ణ కవితా సంపుటి 'ఆలోచన చేద్దామా?' ఆవిష్కరణ సభ.

హైదరాబాద్‌లోని సుందరయ్య విజ్ఞానకేంద్రంలో అనంతోజు మోహనకృష్ణ కవితా సంపుటి 'ఆలోచన చేద్దామా?' ఆవిష్కరణ సభ. చిత్రంలో నవ తెలంగాణ దినపత్రిక సంపాదకులు ఎస్‌. వీరయ్య, సుధామ, కె. ఆనందాచారి, అనంతోజు మోహన కృష్ణ, జి. యాదగిరి రావు, కొండేపూడి నిర్మల, నరేష్‌, తంగిరా చక్రవర్తి, రమేష్‌, భూపతి వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు