స్పందన

డియర్‌ ఎడిటర్‌ గారూ!నమస్సులు. మన 'సాహిత్య ప్రస్థానం' ప్రతినెల అలరిస్తున్నది. ఫిబ్రవరి 2018 సంచికలో 'అద్దేపల్లి ప్రభు' గారి కథ అలరించింది. 'ఓల్గా' గారి ఇంటర్వ్యూ ఆసక్తికరంగా ఉంది. చల్లపల్లి స్వరూపరాణి గారి ప్రస్థానం అమోఘం. అన్ని శీర్షికలూ అలరించాయి. అభినందనలు.- టి. సాంబశివరావు విజయవాడ