19న జి.వో.నెం. 14కు వ్యతిరేకిసూ జరిగిన రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశం

పాలకొల్లులో త్యాగరాజ భవనంలో సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి 19న జి.వో.నెం. 14కు వ్యతిరేకిస్తూ జరిగిన రౌండ్‌టేబుల్‌ సమావేశంలో మాట్లాడుతున్న సాహితీస్రవంతి పాలకొల్లు కన్వీనర్‌ వి. శ్రీరామమూర్తి . చిత్రంలో దవేజి, విశ్రాంత అధ్యాపకులు వి.కె. సత్యనారాయణ, పోలిశెట్టి గోపాలకృష్ణ గోఖలే, వంగా నరశింహరావు, కొట్టు భాస్కరరావు, చిన్నకోట వెంకటేశ్వరరావు, రాధారమణగుప్త, జి. సుబ్బారాయుడు, గంటా ముత్యాలరావు, వి.వి. తిరుపతిరాజు, నరసింహరాజు, రామలక్ష్మణ్‌, పి.శ్రీశ్రీ, యర్రారమణకుమార్‌ ఉన్నారు.