కాకినాడలోని లో డిసెంబర్‌ 12న జరిగిన ఇస్మాయిల్‌ సాహిత్య పురస్కార ప్రదానోత్సవ సభ

 కాకినాడలోని రోటరీక్లబ్‌ సమావేశ మందిరంలో  డిసెంబర్‌ 12న జరిగిన ఇస్మాయిల్‌ సాహిత్య పురస్కార ప్రదానోత్సవ సభలో పురస్కారం అందుకుంటున్న బొల్లోజు బాబా. చిత్రంలో దాట్ల దేవదానం రాజు, అకెళ్ళ రవిప్రకాష్‌, వాడ్రేవు వీరలక్ష్మి, శిఖామణి తదితరులు ఉన్నారు.