'మార్క్సిజం-సాహిత్యం' అంశంపై జరిగిన సభలో ప్రసంగిస్తున్న ఎం.వి.ఎస్‌. శర్మ.

సాహితీస్రవంతి, అరసం సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో మే5న విశాఖపట్నం పౌరగ్రంథాలయంలో 'మార్క్సిజం-సాహిత్యం' అంశంపై జరిగిన సభలో ప్రసంగిస్తున్న ఎం.వి.ఎస్‌. శర్మ. చిత్రంలో ఎ.వి. రమణారావు, జగద్ధాత్రి, ఎ.జె. స్టాలిన్‌, తదితరులు