కర్నూలు సాహితీ స్రవంతి ఆధ్వర్యంలో నేషనల్‌ తెలుగు పండిత శిక్షణా కళాశాలలో నవంబర్‌ 30న జరిగిన గురజాడ వర్ధంతి సభ

కర్నూలు సాహితీ స్రవంతి  ఆధ్వర్యంలో నేషనల్‌ తెలుగు పండిత శిక్షణా కళాశాలలో నవంబర్‌ 30న జరిగిన గురజాడ వర్ధంతి సభలో ప్రసంగిస్తున్న జంధాల్య రఘుబాబు. చిత్రంలో హరిశ్చంద్రారెడ్డి, జహీర్‌ అహ్మద్‌.