కాకినాడ లో ఓల్గా 'యశోబుద్ధ' నవల ఆవిష్కరణ సభ

కాకినాడ సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో డిసెంబర్‌3న కాకినాడ రోటరీక్లబ్‌లో ఓల్గా 'యశోబుద్ధ' నవల ఆవిష్కరణ సభలో ప్రసంగిస్తున్న ఓల్గా. చిత్రంలో గనారా, వాడ్రేవు వీరలక్ష్మి, డా|| శైలజ, కస్తూరి మురళీశంకర్‌, గవరసాన సుభద్ర, సత్యనారాయణ