'అత్యాధునిక కవితా రూప ప్రక్రియ - నానీ' ఫెలోషిప్‌ పరిశోధనా గ్రంథ ఆవిష్కరణ సభ

గుంటూరు జిల్లా రచయితల సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి 12న జరిగిన చలపాక ప్రకాష్‌ రచన 'అత్యాధునిక కవితా రూప ప్రక్రియ - నానీ' ఫెలోషిప్‌ పరిశోధనా గ్రంథ ఆవిష్కరణ సభ. చిత్రంలో ఎస్‌. ఎం. సుభాని, చలపాక ప్రకాష్‌, డా|| ఎన్‌. గోపి, సోమేపల్లి వెంకటసుబ్బయ్య, కె. సురేంద్రబాబు, డా|| చిల్లర భవానీ దేవి, ఎం.బి.డి. శ్యామల