అనంతపురంలో ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్‌ ప్రచురించిన 13 వేమన పుస్తకాలపై జరిగిన సమీక్షా సదస్సు

అనంతపురం సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో నవంబర్‌ 26న  అనంతపురంలో ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్‌ ప్రచురించిన 13 వేమన పుస్తకాలపై జరిగిన సమీక్షా సదస్సులో ప్రసంగిస్తున పి. కుమారస్వామి. చిత్రంలో ప్రొ|| బాలసుబ్రహ్మణ్యం, నాగేశ్వరాచారి, నాగశేషు