హైదరాబాద్‌లో మార్చి21 న దాశరధి రంగాచార్య స్మారక కవిత పోటిలో ‘‘జ్ఞాన వాక్యం’’

హైదరాబాద్‌లో మార్చి21 న జరిగిన నవ తెంగాణ దిన పత్రిక 2 వ వార్షికొత్సవ సభలొ నవ తెంగాణ దిన పత్రిక నిర్వహించిన దాశరధి రంగాచార్య స్మారక కవిత పోటిలో ‘‘జ్ఞాన వాక్యం’’ కవితకు ప్రథమ బహుమతి అందుకుంటున్న కె. వ్సిన్‌రావు. తొగు విశ్వవిద్యాయం ఉపకుపతి ప్రొ॥ ఎస్‌.వి.సత్యనారాయణ, 10 టి.వి మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌
 
 కె.వేణుగోపాల్‌