విజయనగరంలో 14న యాత్రా సాహిత్యంపై జరిగిన సంభాషణ

విజయనగరంలో సాహితీస్రవంతి ఆధ్వర్యంలో ఫిబ్రవరి 14న యాత్రా సాహిత్యంపై దాసరి అమరేంద్రతో జరిగిన సంభాషణ. చిత్రంలో చీకటి దివాకర్‌, పి.ఎస్‌. శ్రీనివాస్‌. పాయల మురళీకృష్ణ 'అండమాన్‌ డైరీ' పై మాట్లాడారు.